1. افزایش انرژی بدن
  2. کاهش احساس گرسنگی 
  3. کمک به بهبود سطح کلسترول خون
  4. کنترل قند خون
  5. تقویت دندان و استخوان

نظر خود را بنویسید

هنوز هیچ نظری از کاربران ثبت نشده است.
ساعت
تعداد
قاشق / چنگال / کارد
نان لواش
لطفا صبر کنید ...