وگن (Vegan) یک رژیم غذایی و سبک زندگی است که در آن فرد از خوردن گوشت و محصولات حیوانی (عسل، لبنیات و...) اجتناب میکند. تفاوت وجترین با وگن در آزادی عمل در استفاده از محصولات حیوانی است.

گیاه خواری (وجترین) به چند دسته تقسیم میشود:

1-لاکتو وجترین (Lacto-Vegetarian)

گوشت حیوانات و تخم مرغ  نمیخورند اما از محصولات لبنی مانند شیر و ماست استفاده میکنند.

2-اوو وجترین (ovo-Vegetarian)

گوشت حیوانات و لبنیات مصرف نمیکنند اما تخم مرغ میل میکنند.

3-لاکتو-اوو وجترین (ovo-Lacto Vegetarian)

رایج ترین نوع گیاه خواری است که در آن از گوشت حیوانات استفاده نمیکنند ولی تخم مرغ و لبنیات مصرف میکنند.

4-پسکاترین (Pescatrian)  

مصرف گوشتشان را فقط به ماهی و غذاهای دریایی محدود میکنند.

5- پولوترین (Pollotarian)

 مصرف گوشت را فقط محدود به مرغ و پرندگان میدانند.

6- خام گیاه خواری (Raw Vegetarian)

گیاهان و میوه ها را به صورت پخته نشده میل میکنند.

به عقیده ی آنها غذایی که کمتر از 48 درجه سانتی گراد دما داشته باشد خام است.


بهترین وعده غذایی آن است که همه ی گروه های غذایی را شامل شود و به شما انرژی کافی برای فعالیت روزانه را فراهم کند. 


نظر خود را بنویسید

هنوز هیچ نظری از کاربران ثبت نشده است.
ساعت
تعداد
قاشق / چنگال / کارد
نان لواش
لطفا صبر کنید ...