کدوم شیر را انتخاب کنم؟

احتمالا وقتی به قفسات فروشگاه ها میروید، انواع مختلفی شیر را مشاهده میکنید. تفاوت اصلی بین شیرهای موجود، اختلاف بین مقدار چربی آنهاست.

(whole Milk) شیر پرچرب: 3.25 درصد چربی

(Low fat Milk) شیر کم چرب: 1% چربی

(Skim Milk) شیر بدون چربی: کمتر از 0.5٪ چربی 

در حال کلی شیر پرچرب خوش طعم تر است و مقدار امگا 3 بیشتری دارد.

اما اگر کالری و چربی پایین براتون مهم تر است از شیر بدون چربی استفاده کنید.


نظر خود را بنویسید

هنوز هیچ نظری از کاربران ثبت نشده است.
ساعت
تعداد
قاشق / چنگال / کارد
نان لواش
لطفا صبر کنید ...