نوشیدنی

لیموناد

کالری۱۳۰ Kcal
حجم۳۳۰ g
مشاهده
۳۷,۶۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰
۲۰%

آب دتاکس

کالری۱۰ Kcal
حجم۲۷۸ g
مشاهده
۳۷,۶۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰
۲۰%
با اسکن این بارکد به
این صفحه دسترسی پیدا کنید.
تعداد
قاشق / چنگال / کارد
نان لواش
لطفا صبر کنید ...