جارکیک شعریه (کنافه)

جارکیک شعریه (کنافه)

Sharieh Jarcake

1

رشته کادایف، چیزکیک، کره

۷۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید از نزدیک‌ترین شعبه
(۰ نظر)

نظر خود را بنویسید

هنوز هیچ نظری از کاربران ثبت نشده است.
متاسفانه هیچ توضیحاتی برای جارکیک شعریه (کنافه) درج نشده است.
ساعت
تعداد
قاشق / چنگال / کارد
نان لواش
لطفا صبر کنید ...