بیهقی

تغییر شعبه
سفارش نمی‌پذیریم
سفارش‌گیری شام امروز از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰
درحال حاضر هیچ منویی برای تاریخ انتخابی شما تعریف نشده‌است.
لطفا تاریخ دیگری را انتخاب نمایید.

شعبه: بیهقی


سرویس‌دهی آنلاین Online Service
صبحانه ناهار شام
شنبه ۰۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۰۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۰۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۰۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه‌شنبه ۰۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۰۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۰۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنجشنبه ۰۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۰۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۰۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۰۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰
نوع غذا Type of Food
خوراک برنجی
میدان آرژانتین جنب پارک سوار بیهقی.شهروند بیهقی
تماس با شعبه Call the branch
با اسکن این بارکد به
این شعبه دسترسی پیدا کنید.
سبد خرید خالی است.
مالیات ۰ تومان
کد تخفیف ۰ تومان
هزینه کل ۰ تومان