ایران زمین

تغییر شعبه
سفارش نمی‌پذیریم
سفارش‌گیری شام امروز از ساعت ۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰
درحال حاضر هیچ منویی برای تاریخ انتخابی شما تعریف نشده‌است.
لطفا تاریخ دیگری را انتخاب نمایید.

شعبه: ایران زمین


سرویس‌دهی آنلاین Online Service
صبحانه ناهار شام
شنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
یکشنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
دوشنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
پنجشنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
جمعه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نوع غذا Type of Food
میدان صنعت انتهای خیابان ایران زمین شهروند ایران زمین
تماس با شعبه Call the branch
با اسکن این بارکد به
این شعبه دسترسی پیدا کنید.
سبد خرید خالی است.
مالیات ۰ تومان
کد تخفیف ۰ تومان
هزینه کل ۰ تومان