آزادگان

تغییر شعبه
سفارش می‌پذیریم
سفارش‌گیری ناهار امروز از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۸:۰۰


شعبه: آزادگان


سرویس‌دهی آنلاین Online Service
صبحانه ناهار شام
شنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۰ تا ۲۳:۰۰
یکشنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۰ تا ۲۳:۰۰
دوشنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۰ تا ۲۳:۰۰
سه‌شنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۰ تا ۲۳:۰۰
چهارشنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۰ تا ۲۳:۰۰
پنجشنبه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۰ تا ۲۳:۰۰
جمعه ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۰ تا ۲۳:۰۰
نوع غذا Type of Food
برنجی خوراک
میدان الغدیر بلوار دلاوران بلوار آزادگان شهروند ازادگان
تماس با شعبه Call the branch
با اسکن این بارکد به
این شعبه دسترسی پیدا کنید.
سبد خرید خالی است.
مالیات ۰ تومان
کد تخفیف ۰ تومان
هزینه کل ۰ تومان